Lättbyggnadsteknik

Inom lättbyggnadsteknik bygger vi hallar och tillbyggnader med material som isolerade väggelement, bärdäcksplåt och fasadkassetter. Detta är ett verksamhetsområde som har växt explosionsartat hos oss och något som vi kan säga att vi blivit väldigt duktiga på.