Byggnadsplåtslageri

Taktäckningar i plåt är den stoltaste av traditioner i vår branch, här får vi förena äkta hantverk med känsla för form till att skapa vackra falsade plåttak. 

Byggnadsplåt omfattar även tak och fasad i profilerad plåt i alla dess former, TRP, takpannor, pannplåt m.m. Att kombinera dessa fabriksprofilerade plåtar med snygga garneringar såsom fönsterbleck och beslag kräver en god känsla för materialet.