HISTORIA

1949 startade Thure Johansson plåtslageriverksamhet. Thure samt ett par anställda jobbade med att tillverka rännor, rör, skorstenar och övrigt som tillhör plåtslageriyrket.
Allt tillverkades för hand. Transporten av tillverkade detaljer skedde med cykel, kärra eller buss.

Under slutet av 1950-talet tillverkades Sveriges första torkvinda som såldes över hela landet. Turistexpansionen i Härjedalen bidrog till att en hel del arbeten skapades. Bland annat var företaget med om att bygga Tänningegårdens hotell i Tänndalen.

Under 1960-talet expanderade företaget. Våtrumsväggar uppbyggda av plåtreglar tillverkades och monterades på stora bostadsområden i södra Norrland. Vidare tillverkades modulsystem för fartyg och bostadshus som levererades över hela Sverige.

Stora ventilationsanläggningar monterades vid massafabrikerna i Strömsbruk och Iggesund. I slutet av 60-talet påbörjades byggnationen av bostadsområdet Gärdeåsen samt industrihus och hantverkshus i Ljusdal. Detta medförde mycket arbete, både utvändiga plåt- och ventilationsarbeten utfördes av oss. 

Under 1970-talet hade företaget som mest 25 anställda. Nu utfördes stora spåntransportanläggningar runt om i landet. 1000-tals kvadratmeter profilplåt och bandtäckningar lades på allt från egna hem till stora sågverk. Ett stort arbete under 70-talet var ExTes uppförande av fabrik i Färila. När oljekrisen kom väcktes tanken på energibesparande ventilationsanläggningar. Utförande av sådana anläggningar är fortfarande den största sysselsättningen för företaget. 
1974 överlät Thure hela företaget till sina barn Åke och Siv.

1980 kom de ventilationsbesparande anläggningarna igång i stor skala. Bostadshus, skolor, sjukhus och industrier byggdes eller reparerades. Förvaltningshuset och Hantverkshuset i Ljusdal är några exempel på sådana objekt. Takrenovering av Järvsö kyrka är även det ett objekt som utfördes av oss under denna tid. 
Det kompletta byggföretaget i plåt började ta form och vi åtog oss både general- och totalentreprenader.
Legoarbeten till skogsmaskinhytter, skyddsplåtar och skydd till tryckerimaskiner är några av de arbeten som utfördes. Kort och gott var 80-talet ett mycket gynnsamt årtionde för oss i byggbranschen.

1990 inleds med att tillgången på arbete inom byggsektorn avtar och företaget anpassas efter de tider som råder. Man överlever i alla fall den kris som råder i byggbranschen men med färre anställda, cirka tio. Mycket av arbetet som utfördes sker i Härjedalen och delar av Stockholmsområdet. Två stora objekt var ombyggnaden av Ljusdals sjukhus och Skola 2000 i Färila. Vid Färila Sågverk utfördes en större spåntransportanläggning och vid ombyggnaden av kvarteret Örnen i Ljusdal utfördes utvändiga plåtarbeten samt ventilationsinstallationer. Nu kommer problemet med smutsiga ventilations- anläggningar som måste rengöras. En rensningsutrustning inköptes och skapade en hel del sysselsättning framför allt i Härjedalen. 

I början av 2000-talet kommer tredje generationen in och tar över företaget mer och mer.
Ljusdals Kommun och Härjedalen med omnejd är fortfarande det stora arbetsområdet, och där bl a på Sveriges äldsta fjällhotell, Fjällnäs, där både utvändiga plåtarbeten och ventilationsinstallation utfördes i samband med deras om- och tillbyggnad. Även på Härjeåns kontor i Sveg installerades ny ventilationsanläggning. Slottegymnasiet i Ljusdal byggs om i flera omgångar.
Vid ExTes fabrik utfördes nya fläktrum på taket och energieffektiviseringsåtgärder av hela svetsutsugsanläggningen.
På Restaurang Topp1000 i Ramundberget utfördes ventilationsinstallation. 
Till flertalet av OnOff´s butiker tillverkades kassettpartier som monterades vid deras entréer. 

2010 och framåt byggs ett flertal av Systembolagets butiker i Södra Norrland om och vi moderniserade ventilationsanläggningarna. 
Taket på Järvsö kyrka renoverades. Vid barnstugor och förskolor förbättrades inomhusmiljön med hjälp av nya ventilationsanläggningar. Vid kvarteret Lommen utfördes ny bandtäckning. 
Från start till dagsläge har Härjedalen varit ett stort arbetsområde för oss. I Ljusdals kommun har vi varit inblandade i de flesta större om- och tillbyggnationer.