VERKSAMHETSOMRÅDEN

Våra tre stora verksamhetsområden är byggnadsplåtslageri, klimatinstallationer och lättbyggnadsteknik. Med kompetensen vi har inom dessa områden tar vi även med glädje på oss entreprenader inom svetsutsug, spåntransport, taksäkerhet m.m.

PROJEKT